สินค้า

กระเบื้องว่าว มีกระเบื้องให้เลือกหลากหลายสี ดังนี้
ติดต่อสอบถามผ่านสายด่วน 088-022-7121

สีตัวอย่างกระเบื้องว่าวถ่ายจากกระเบื้องตัวอย่างจริง ใกล้เคียงกับสีจริง 95% ท่านสามารถดูภาพใหญ่ได้โดยคลิ๊กบนภาพ

ผลิตภัณฑ์ สีมาตรฐาน ราคาพิเศษสุด

 

ระยะการติดตั้งแปกระเบื้องว่าวพันปี 9×9 นิ้วรุ่นร่องน้ำยาวกันน้ำฝน ใช้แปสำเร็จรูป  รายละเอียดดังต่อไปนี้
คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่
การติดตั้งไม้เชิงชาย
1.การติดตั้งไม้เชิงชายต้องใช้เชิงชายตัวล่างขนาดกว้าง 8 นิ้ว และตัวบนกว้าง 6 นิ้วหรือไม้เชิงชายสำเร็จรูป การติดตั้งไม้เชิงชาย ให้วัดจากcenter ขอบนอกของเชิงชายและให้ยกหน้าไม้ขึ้น 5 -7ซม. จากหลังแปและยก9 ซม.จากหลังจันทัน
2.ความลาดเอียงขององศาหลังคากระเบื้องว่าว นั้นระดับจันทันต้องมีมุมยกไม่น้อยกว่า30- 45 องศาขึ้นไป และระดับหลังจันทันต้องเท่ากันทุกตัว
3. ระยะห่างของจันทันต้อง 90 ซม. ถึง 1 เมตร (ไม่ควรเกิน 1:10 ซม.)
4. ระดับหลังไม้บัวเชิงชายต้องยกสูงกว่าหลังแป 5-7 ซม.
5. แป แถวแรก ไม่เกิน15 ซม. ให้วัดระยะจากขอบนอกของไม้บัวเชิงชายถึงCenterแป แถวแรก
6. แป แถว ทื่ 2 วัดจากหลังแปแถวแรก Center to Center ถึงแปแถวที่ 3 (ไม่เกิน 12 ซม. )
7. แป แถวแรก ไม่เกิน15 ซม. ให้วัดระยะจากขอบนอกของไม้บัวเชิงชายถึงCenterแป แถวแรก
8. แป แถว ทื่ 2 วัดจากหลังแปแถวแรก Center to Center ถึงแปแถวที่ 3 (ไม่เกิน 12 ซม. )
9. จากนั้น แปแถว ถัดไป ให้ระยะห่างเท่าๆกันทุกช่วงไม่เกิน 12 ซม. Center to Center จนถึงอกไก่
10. แป แถว บนสุด ที่สันหลังคาให้วัดจากกลางอกไก่ของจันทันถึงหลังแป 5-8 ซม.2ข้าง(ช่องหลบ) ต้องเท่ากัน
ข้อมูลดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญด้านกระเบื้องว่าว PunPee และใช้กับผลิตภัณฑ์ของกระเบื้องว่าว ตราPunPee เท่านั้น ห้ามผู้ใดลักลอก และลอกเรียนแบบหรือดัดแปลงไปใช้กับเว็ปโดยเด็ดขาด