ลูกค้าของเรา

ภาพผลงานเป็นเพียงบางส่วนที่ประมวณมาให้ท่านลูกค้าได้สัมผัสและเห็นความงดงามของกระเบื้องพันปี

เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณของกระเบื้องพันปีทุกท่าน เพียงส่งภาพถ่ายบ้านท่านหรือโครงการท่านมายัง
E-mail info@punpee.com รวมแสดงภาพสถาปัตยกรรมไทย เอกลักษณ์หลังคาไทย พร้อมรับของสมนาคุณทันที

พิสูจน์ ด้วยสายตาของท่าน จากผลงานดังกล่าวได้ตามสถานที่จริง คลิ๊กบนภาพเพื่อขยายภาพ
โดยมีผลงานโดดเด่นที่ผ่านมา เรา คือ ผู้นำ และเชี่ยวชาญกระเบื้องว่าวมุงหลังคา มากกว่า 20 ปี


มัสยิดนูรู้ลเอี๊ยะห์ซาน